شناسه : 27803
د., 12/06/2021 - 07:36
نویسنده : adminhamedan
کانون شهید مدنی

روند رو به رشد نزاع در کشور نگران کننده است

سازمان بسیج حقوق دانان استان همدان

روند رو به رشد بروز نزاع در کشور نگران‌کننده است

 

یک بررسی از سوی میز سلامت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا نشان میدهد، طی ۶ سال گذشته، روند افزایش بروز نزاع جمعی معنی دار بوده است.

نتایج این بررسی نشان داد که میزان سالانه نزاع جمعی در ایران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به میزان ۰.۳۷ درصد کاهش یافته و پس از سال ۱۳۹۶ به بعد، ۰.۴۱ درصد افزایش یافته است.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید