شناسه : 27796
ی., 12/05/2021 - 08:01
نویسنده : adminhamedan
کانون شهید مدنی

مراحل انجام کار در تصادفاتی که مقصر حادثه از صحنه متواری شده!!

سازمان بسیج حقوق دانان استان همدان

♦️١- تماس با پلیس ۱۱۰. 

 

🔶۲- تنظیم صورتجلسه حادثه توسط عوامل کلانتری محل

 

♦️٣- تنظیم کروکی توسط عوامل راهور.

 

🔶۴- مراجعه زیان دیده یا بستگان درجه یک زیان دیده یا متوفی به کلانتری محل جهت تنظیم شکوائیه علیه مقصر متواری.

(در صورت که عوامل راهور در صحنه حضور نداشته باشند می بایست توسط رئیس کلانتری یک تقاضانامه ترسیم کروکی صحنه به هم خورده به حضور قاضی دادگستری محل ارسال گردد)

 

♦️۵- معرفی کارشناسان راهور یا کارشناس رسمی دادگستری جهت ترسیم کروکی صحنه به هم خورده. (در صورت حضور نداشتن عوامل راهور در زمان حادثه)

 

🔶۶- در صورتی که خسارت مالی باشد اصل کروکی به همراه مدارک بیمه بدنه و ثالث به بیمه ارائه می گردد. (استفاده از مزایای جانشینی در بیمه بدنه)

 

🔸در صورتی که خسارت منجر به جرح یا فوت شده باشد می بایست مراحل ذیل را تا صدور رأی دادگاه ادامه داد، اما نیاز نیست برای دریافت خسارت خودرو منتظر به صدور رأی دادگاه شد این موضوع فقط برای تصادفات جانی صدق می کند.

 

♦️۷- معرفی زیان دیده یا زیان دیدگان به پزشکی قانونی. (معرفی به پزشکی قانونی در مراحل اولیه از سوی کلانتری صورت می گیرد و مراجعات بعدی به پزشکی قانونی نیاز به اخذ نامه از کلانتری و یا دادسرا نمی باشد)

🔶۸- ارسال پرونده به دادسرای منطقه (توسط عوامل کلانتری).

 

♦️9- تنظیم یک دادخواست در دادسرا علیه مقصر.

 🔶۱۰- بازجوئی زیان دیده یا بستگان درجه یک متوفی در دادسرا.

 

♦️۱۱- خاتمه درمان زیان دیده در صورت مجروحیت

 

🔶 ۱۲- ارجاع پرونده به دادگاه و تنظیم آخرین صورت جلسه (گزارش) توسط قاضی. 

♦️۱۳- صدور رأی دادگاه .

 

🔶۱۴- دریافت دیه از شرکت بیمه گر (در صورت شناس بودن) و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (به لحاظ مجهول الهویه بودن مقصر).

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید